rydbergsdance.com

Anmälan

Hej, och tack för visat intresse i oss på Rydbergs Dance Academy!

Glöm inte att noga läsa våra regler och villkor, samt informationen som är angiven angående dina kurser.

Vi vill även passa på att informera om att vi fortfarande tar emot anmälningar löpande, även under pågående terminer.

Tack än en gång för ditt förtroende och välkommen till Rydbergs Dance Academy!

VIKTIG INFORMATION: 

OBS! DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE! OM DU ÅNGRAR DIN ANMÄLAN måste detta meddelas MINST 1 VECKA innan kursstart annars blir du likväl skyldig att betala hela kursavgiften. All avanmälan ska göras till helene.rydberg@outlook.com!

 

EFTER ANMÄLAN: När vi har mottagit din anmälan får du ett bekräftelsemail från oss med information om betalning m.m. 
OBS! Glöm inte att kolla i din skräppost, då det kan hända att mailet landar där i vissa fall.

 

Kursdeltagare kan endast med styrkt intyg gällande sjukdom eller flytt få BEFRIELSE FRÅN BETALNINGSSKYLDIGHET. Om styrkt intyg inte kommit oss tillhanda vid terminsstart, kommer vederbörande att debiteras den avgift som gäller uträknat per lektion till dess att intyg inkommit.

 

ÅTERBETALNING AV KURSAVGIFTEN kan endast ges vid uppvisande av styrkt intyg. Återbetalning kan ej åberopas när halva tiden av kursen avverkats.

BRA ATT VETA: 

Hos oss ingår OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING i kursavgiften, om ifall att olyckan skulle vara framme. MISSADE LEKTIONER: Om du på grund av tillfällig sjukdom missat någon lektion kan du ta igen dessa under terminen för din lärare. Det går bra att DELA UPP KURSAVGIFTEN, kontakta oss på 0733-301716 för en betalningsplan så löser vi det.
Anmälningsformulär

1. Välj dina dansstilar

(Specifika kurser väljs i nästa steg)


2. Välj dina kurser

(OBS! Dansstilar måste väljas i steget ovan för att kurser ska kunna visas)


3. Fyll i dina personuppgifter


OBS! BEKRÄFTELSE FÅR MAN SENAST 1 VECKA EFTER MAN HAR ANMÄLT SIG/SITT BARN.