rydbergsdance.com

Regler och villkor.

 1. OBS! DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE! OM DU ÅNGRAR DIN ANMÄLAN måste detta meddelas MINST 1 VECKA innan kursstart annars blir du likväl skyldig att betala hela kursavgiften. All avanmälan ska göras till helene.rydberg@outlook.com!
 2. BETALNING FÖR KURSEN ska vara oss tillhanda innan kursstart på plusgiro: 634588-8 eller betalas KONTANT vid receptionen första kursdagen innan lektionen startar. Betalas ej avgiften i tid tillkommer en extra avgift på 100 kr per vecka som avgiften är försenad.

   

 3. Det går bra att DELA UPP KURSAVGIFTEN, kontakta oss på 0733-301716 för en betalningsplan så löser vi det.

   

 4. OM DU ÅNGRAR DIN ANMÄLAN måste detta meddelas MINST 1 VECKA innan kursstart annars blir du likväl skyldig att betala hela kursavgiften. All avanmälan ska göras till helene.rydberg@outlook.com!
 5. Kursdeltagare kan endast med styrkt intyg gällande sjukdom eller flytt få BEFRIELSE FRÅN BETALNINGSSKYLDIGHET. Om styrkt intyg inte kommit oss tillhanda vid terminsstart, kommer vederbörande att debiteras den avgift som gäller uträknat per lektion till dess att intyg inkommit.

   

 6. ÅTERBETALNING AV KURSAVGIFTEN kan endast ges vid uppvisande av styrkt intyg. Återbetalning kan ej åberopas när halva tiden av kursen avverkats.

   

 7. VID EVENTUELLT AVHOPP FRÅN KURSEN måste besked om detta ges till RYDBERGS DANCE ACADMY´S ledning och kan ej göras till din instruktör eller via någon kamrat som deltager i kursen.

   

 8. MISSADE LEKTIONER: Om du på grund av tillfällig sjukdom missat någon lektion kan du ta igen dessa under terminen för din lärare.

   

 9. BYTE AV KURS: Kan endast ske i samråd med ledningen eller din lärare på vår dansskola eller per telefon 0733-301716.

   

 10. Vi förbehåller oss rätten till ÄNDRING AV LÄRARE, LOKAL, DAG, OCH TID om detta skulle bli nödvändigt.